Forumas AtvirukaiDiskusijų forumas geriems žmonėms
Paieška
Reklama
Mes soc. tinkluose
Google +


Facebook'e
Reklama
Kalbykla
500
Šiandien


Vardadienį švenčia:


-PASVEIKINK-


Naujos žinutės forume
Paieška | Klubo nariai | Taisyklės


  • Page 1 of 1
  • 1
Forumas » Gyvenimo būdas » Socialinė linija » Santuokos pabaiga. Santuokos nutraukimas
Santuokos pabaiga. Santuokos nutraukimas
Vėja Žinutė parašyta: Antradienis, 2010-02-09, 08:57:42 | Nr. # 1
ištikima klubo narė


nuo: 2008-11-25
žinutės: 4182

dovanėlės: 20
laimėjimai:

Balanda.lt rėmėja (-as)
LR Civilinis kodeksas (toliau – LR CK) numato du santuokos pasibaigimo pagrindus:
1. vieno iš sutuoktinių mirtis;
2. ištuoka, t. y. santuokos pasibaigimas abiejų ar vieno sutuoktinio valia.

LR CK numato tris galimus santuokos pasibaigimo ją nutraukiant atvejus:
1. bendru abiejų sutuoktinių sutikimu;
2. vieno sutuoktinio prašymu;
3. vieno sutuoktinio prašymu dėl kito sutuoktinio kaltės.

N.B! Santuoka tiek abiejų, tiek vieno iš sutuoktinių valia gali būti nutraukta tik teismine tvarka.

Norint nutraukti santuoką, Teismui reikalinga pateikti:
1. pareiškimas dėl santuokos nutraukimo, pasirašytas abiejų sutuoktinių/ieškinys dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės/prašymas dėl santuokos nutraukimo vieno iš sutuoktinių prašymu (surašo advokatas);
2. sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pasirašyta abiejų sutuoktinių, jei santuoka nutraukiama sutuoktinių bendru sutarimu (surašo advokatas);
3. santuokos liudijimas;
4. vaikų gimimo liudijimai;
5. pažymos iš registrų centro apie registruotą nekilnojamąjį turtą. Netgi tuo atveju, kai sutuoktiniai neturi jokio registruoto turto, pažyma vis tiek reikalinga (gali užsakyti ir paimti advokatas);
6. pažymą iš VĮ „Regitra“ apie įregistruotas transporto priemones abiejų sutuoktinių vardu. Netgi tuo atveju, kai sutuoktiniai neturi registruotų transporto priemonių, pažyma vis tiek reikalinga (gali užsakyti ir paimti advokatas);
7. skolas patvirtinantys dokumentai (jei yra skolų);
8. šeimos sudėties pažymėjimas (išduoda seniūnija).

1. Santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu
Tai pats paprasčiausias, pigiausias (sutuoktiniai yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo) ir greičiausias (įstatymas numato, kad prašymai dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu teisme išnagrinėjami ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo jų priėmimo dienos) santuokos nutraukimo būdas, kai nėra sutuoktinių ginčo nei dėl santuokos nutraukimo, nei dėl teisinių jos nutraukimo padarinių.

Šis santuokos nutraukimo būdas galimas esant visoms šioms sąlygoms:
1. nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai;
2. abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir pan.);
3. abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs.

Atkreiptinas dėmesys, kad sutuoktiniai, sutardami, kad jų santuoka iširo, ir norėdami pasinaudoti supaprastinta santuokos nutraukimo tvarka, privalo susitarti ir dėl teisinių jos nutraukimo padarinių. Jeigu sutuoktiniai nesutaria dėl minėtų padarinių, nutraukti santuokos tokia tvarka negalima. Aplinkybę, kad sutuoktiniai sutaria dėl teisinių santuokos nutraukimo padarinių gali patvirtinti tik šiuo klausimu sutuoktinių sudaryta sutartis. Sutartis turi būti sudaryta raštu. Tokią sutartį sutuoktiniai gali surašyti ir patys, tačiau patartina, kad jų prašymu ją parengtų advokatas.

Sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutuoktiniai privalo aptarti:
1. kaip bus padalintas turtas, esantis bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe (sutartyje reikia tiksliai išvardinti turtą, kurį sutuoktiniai pripažįsta bendrąja jungtine nuosavybe, konkrečiai įvardyti, koks turtas atitenka vienam ar kitam iš jų ir t. t.). Pažymėtina, kad ateityje bendro turto padalijimo klausimas nebegali būti keliamas;
2. sutuoktinių tarpusavio išlaikymas;
3. jeigu sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, - su kuriuo iš tėvų nutraukus santuoką jie lieka gyventi, t. y. sutuoktiniai privalo susitarti dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nutraukus santuoką. Sutuoktiniai taip pat privalo aptarti tvarką, kaip skyrium gyvenantis tėvas (motina) bendraus su vaiku, dalyvaus jį auklėjant;
4. nepilnamečių vaikų išlaikymas, t. y. turi būti numatytas konkretus jų išlaikymo dydis ir būdas: periodiniai mokėjimai, konkreti suma, natūra.

2. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu
Santuoka vieno sutuoktinio prašymu gali būti nutraukta esant bent vienai iš šių sąlygų:
1. sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus. Ši sąlyga yra pagrindas nutraukti santuoką minėta tvarka tik jei separacija buvo patvirtinta teismo tvarka, t. y. laikantis įstatyme nurodytos procedūros, todėl ši norma neapima faktinio gyvenimo skyrium, neįforminto teismo tvarka;
2. vienas sutuoktinis pripažintas teismo sprendimu neveiksniu po santuokos sudarymo;
3. vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu;
4. vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą;

3. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės
Įstatymas numato, kad sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką minėtu pagrindu, jeigu santuoka faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Kaltu dėl santuokos iširimo sutuoktinis pripažįstamas, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas (kurios numatytos įstatyme) ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.

Esant sutuoktinio kaltei, kitas sutuoktinis turi teisę, bet ne pareigą reikalauti nutraukti santuoką kito sutuoktinio kaltės pagrindu. Todėl net ir esant įstatymo numatytoms aplinkybėms, sutuoktiniai gali kreiptis dėl santuokos nutraukimo kitu pagrindu – prašyti teismą nutraukti santuoką bendru sutarimu.

Atkreiptinas dėmesys, kad teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Tokiu atveju atsiranda tos pačios pasekmės, kaip ir nutraukus santuoką sutuoktinių bendru sutikimu.

Įstatymas išskiria teisinius padarinius, kuomet santuoka nutraukiama dėl vieno sutuoktinio kaltės. Šie teisiniai padariniai yra sankcija kaltam sutuoktiniui už santuokos išardymą ir tam tikra satisfakcija nekaltam sutuoktiniui. Sutuoktinis, kaltas dėl santuokos nutraukimo, praranda tas teises, kurias įstatymai ar vedybų sutartis suteikia išsituokusiam asmeniui, įskaitant teisę į išlaikymą.

Kitas sutuoktinis turi teisę reikalauti iš kalto dėl santuokos nutraukimo sutuoktinio atlyginti turtinę žalą, susijusią su santuokos nutraukimu, taip pat ir neturtinę žalą, padarytą dėl santuokos nutraukimo (ši nuostata netaikoma, jeigu santuoka nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės).

Kaltas dėl santuokos nutraukimo sutuoktinis, kai yra kito sutuoktinio reikalavimas, privalo grąžinti iš jo gautas dovanas, išskyrus vestuvinį žiedą (jeigu vedybų sutartyje nenumatyta kas kita). Sutuoktinio reikalavimu teismas gali uždrausti kaltam dėl santuokos iširimo sutuoktiniui pasilikti santuokinę pavardę, išskyrus atvejus, kai sutuoktiniai turi bendrų vaikų.

Jeigu santuoka nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės, abu sutuoktiniai turi teisę reikalauti grąžinti vienas kitam dovanotus nekilnojamuosius daiktus, jeigu nuo dovanojimo sutarties sudarymo nėra praėję daugiau kaip dešimt metų ir nekilnojamasis daiktas nėra perleistas tretiesiems asmenims.

Priimdamas sprendimą nutraukti santuoką, teismas privalo išspręsti ir kitus su santuokos nutraukimu susijusius klausimus: sutuoktinių nepilnamečių vaikų išlaikymo ir jų gyvenamosios vietos nustatymo, bendro sutuoktinių turto padalijimo, sutuoktinių tarpusavio išlaikymo.

Reiktų pažymėti, kad santuokos dėl vieno sutuoktinio kaltės nutraukimo būdas yra tiek sudėtingas (byla nagrinėjama ne ypatingąja, o ieškinio teisena), tiek ir brangus (skirtingai nuo santuokos nutraukimo kitais pagrindais, įstatymas nenumato atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo, kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo).

www.advokatopagalba.lt

 
Balanda Žinutė parašyta: Antradienis, 2010-02-09, 09:20:31 | Nr. # 2
administratorė


dovanėlės: 36
Bažnytinės santuokos anuliavimas (nutraukimas)

<...>

# Katalikų Bažnyčioje nėra skyrybų ar ištuokos procedūros; protestantų Bažnyčios pripažįsta civilines skyrybas; stačiatikiai pripažįsta, kad santuoka gali žlugti ir leidžia antrą kartą sudaryti bažnytinę santuoką. Katalikų skyrybų statistika visur maždaug tokia pat, kaip ir kitų konfesijų tikinčiųjų (antrųjų santuokų skyrybų rodiklis būna bent 10 procentų didesnis negu pirmųjų).
# Išsituokusieji dėl savo sprendimo jokiu būdu nėra ekskomunikuojami, nusidėję ar nusikaltę, nors skyrybų atveju „kaltos“ būna abi pusės. Toji „kaltė“ kviečia atgailai,- atleisti sau, kitiems ir Dievui ir susitaikyti. Išsiskyrusieji kviečiami priimti šv. Komuniją, švęsti Susitaikinimo sakramentą ir t.t.
# Šventoji Komunija nėra atlygis už gražų gyvenimą, o vaistas. Visi mes sakome “Viešpatie, nesu verta/s...”. Žodis “com-munio” lotyniškai reiškia “su-stiprinti”, “su-tvirtinti”, “pasi-remti”.
# Mokslininkai teigia, kad maždaug dvejus metus iki skyrybų žmogus pasąmonėje jau būna nusprendęs, ką daryti, o buvusių sutuoktinių ištuokos padarytas žaizdas apgydyti užtrunka nuo 2 iki 5 m. Visuotinėje Bažnyčioje vienas ištuokos gydymo būdų yra santuokos anuliavimas (nesvarbu, ar žmogus galvotų apie antrąją bažnytinę santuoką, ar ne).
# Santuokos anuliavimas yra teisminis vyksmas, kurio metu nustatoma, kad bažnyčioje įvykusi santuoka dėl rimtų priežasčių nebuvo sakramentinė. Pavyzdžiui, vienas sutuoktinių nebuvo visiškai laisvas ar atsakingai subrendęs, pasirinkdamas sakramentinę santuoką, nesuprato arba sąmoningai nepriėmė santuokos tikslų, nuslėpė kokį nors labai svarbų dalyką, kuris vėliau turėjo įtakos santuokos griūčiai (pvz., kitos, nesakramentinės šeimos ar nesantuokinių ryšių turėjimas, ydinga lytinė orientacija, negalėjimas turėti vaikų ar gyventi pilnavertį santuokinį gyvenimą ir pan.). Bažnytiniam tribunolui anuliavus santuoką, buvę sutuoktiniai turi teisę sudaryti antrąsias santuokas Bažnyčioje. Paprastai pasaulyje tokios bylos tyrimas trunka apie 6 mėnesius. Vaikai, kurie buvo gimę iš tokios santuokos, lieka teisėti.
# Dar yra vadinama “Pauliaus privilegija”. Atsitinka, kad, susituokus dviems nekrikštytiems, netikintiems žmonėms, vėliau vienas jų įtiki, priima katalikų tikėjimą, o antrasis nebesutinka su atsivertusiuoju gyventi,- tokia santuoka gali būti anuliuota; labai retai taikoma “Petro privilegija”, kai vienas ar abu sutuoktiniai yra krikščionys nekatalikai. Šios išlygos atsirado todėl, kad už visus dalykus, net ir santuoką, didesnis yra tikėjimas.
# Jeigu priėmęs Santuokos sakramentą asmuo išsiskiria ir, negavęs pirmosios santuokos anuliavimo, kuria antrą šeimą, tuoktis Bažnyčioje negali. Taip pat nebegali priimti ir šv. Komunijos. Išpažintį atlikti leistina, tačiau išrišimas neduodamas. Ankstesniu sprendimu dar būdavo siūloma šeimoje gyventi kaip broliui ir seseriai, - kad galėtų pilnai dalyvauti sakramentiniame gyvenime. (Kiekvienas katalikas turėtų žvelgti į savo sąžinę, - ten, kur susitinka Dievas ir žmogus ir kur Dievas ypatingu būdu kiekvienam prabyla).
# Popiežius Jonas Paulius II yra įsakmiai pareiškęs, kad nebažnytinėje santuokoje gyvenančių žmonių negalima skaudinti tokiais posakiais, kaip “gyvena nuodėmėje” ir pan.
# Kai žmonės gali tuoktis tik civiline santuoka, labai tinka, kaip ir visais kitais svarbiais gyvenimo atvejais, melstis, svarstyti Dievo žodį, prašyti Dievo palaimos. Kai kuriose vyskupijose kunigai ir kiti sielovados darbuotojai yra įpareigoti pasiūlyti tokią Bažnyčios paslaugą.
# Parapijose bei vyskupijose greta kitokių krikščioniškos savitarpio pagalbos grupių paprastai veikia ir būreliai išsituokusiems ar sukūrusiems antras šeimas. Susitikimų metu vyksta pokalbiai įvairiausiomis temomis, pvz., kaip išmokti virti vienam asmeniui ar prižiūrėti automobilį, kaip pamažu vėl išdrįsti mylėti, kaip vienai (am) auginti vaikus, kaip sukurti darną šeimoje, kai abu antrųjų santuokų sutuoktiniai atsiveda savo pirmos santuokos vaikus ir pan. Šių būrelių veikla yra labai panaši į 12-os žingsnių programas.
# Skyrybos yra gana naujas reiškinys, jos - pokyčių visuomenėje, padidėjusios gyvenimo trukmės pasekmė. Valdžios, auklėjimo įstaigos, Bažnyčios nesuskubo prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų, pvz., vadovėliuose dažniausiai pateikiamas sveikų, kūrybingų žmonių gyvenimas, darnios šeimos idealas (tiesa, pastaraisiais metais iliustracijose vis dažniau vaizduojami ir žmonės su negalia, TV žinios verčiamos į nebylių kalbą, prie bažnyčių, kultūros ir kt. įstaigų statomi nusileidimo takai neįgaliųjų vežimėliams, rengiamos programos pensininkams bei našlėms ir pan.).
# Jeigu sutuoktinio mirties atveju išsiskyrimo skausmas vertinamas 100 balų, skyrybų sukeliamam skausmui apibūdinti tenka 99 balai. Jų metu labiausiai nukenčia vaikai ir dažniausiai - moteris. Moteriai paprastai lieka vaikai, o ji dažniausiai mažiau uždirba. Vaikai nukenčia, nes suaugę būna užsiėmę tarpusavio santykiais, todėl gali mažiau dėmesio, laiko bei jėgų skirti jiems. Čia tenka pasitarnauti psichologams, mokyklose - auklėtojams. Naujausi tyrimai rodo, kad vaikystėje patirta tėvų ištuoka dažniausia išgydoma vaikui pasiekus brandos amžių (apie 30 m.). Išyra santuokos, bet nebūtinai sugriūna šeimos.

<...>

Daugiau čia 
Vėja Žinutė parašyta: Antradienis, 2010-02-09, 09:30:56 | Nr. # 3
ištikima klubo narė


nuo: 2008-11-25
žinutės: 4182

dovanėlės: 20
laimėjimai:

Balanda.lt rėmėja (-as)
Kiek teko girdėti anuliuojant bažnytinę santuoką, reikia nueiti daug "kryžiaus kelių"...O šiaip žiedus ir tai palaimina, tik nesuteiktų Santuokos sakramento.


Žinutę redagavo Vėja - Antradienis, 2010-02-09, 09:31:41
 
Odeta Žinutė parašyta: Antradienis, 2010-02-09, 18:35:24 | Nr. # 4
ištikima klubo narė


nuo: 2009-02-11
žinutės: 4947

vieta: Aukštaitija
vaikai: Dvi dukrytės.
Quote (Vėja)
Kiek teko girdėti anuliuojant bažnytinę santuoką, reikia nueiti daug "kryžiaus kelių"...O šiaip žiedus ir tai palaimina, tik nesuteiktų Santuokos sakramento.

agree Brangu ir tikrai daug vargo... Teko pasidomėti, mes gyvensim tik civilinėje santuokoje..
 
Forumas » Gyvenimo būdas » Socialinė linija » Santuokos pabaiga. Santuokos nutraukimas
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:
Prisijungimas
Vartotojo vardas
Slaptažodis
Reklama
Mūsų draugai
Kirpėja Inga
MMA klubas
Jūsų nuoroda čia


Radijas ¦ Dienoraštis ¦ Mūsų draugai ¦ Google+ ¦ Facebook ¦ Adf.ly ¦ Kontaktai ¦ Grįžti į viršų Į viršųHosted by uCoz man ftp